Select Page

Koda Grensesnitt / Encoded Interface

Performance med Harald Dyrkorn
Universitetet i Bergen, Fakultetet for Kunst, Musikk og Design,
Bergen 2018